METRO czwarte w Berlinie
W dniach 30.04 - 01.2011 w Berlinie odby� si� turniej SODEXO CUP w kategorii czw�rek dla rocznika 1997 i m�odsi. W turnieju startowa�y 24 dru�yny z Austrii, Polski i Niemiec. W turnieju ko�cowej klasyfikacji dru�yny METRA zaj�y czwarte i sz�ste miejsce.Nasz klub reprezentowa�y dwie dru�yny:
KS METRO I - w sk�adzie: Steckiewicz Jan, Iwa�czyk Piotr, Badowski Jakub, �aczek Jan, Rybicki Micha�
KS METRO II – w sk�adzie: Rudkowski Marcin, Zieli�ski Jakub, Pluto Micha�, Leszczy�ski Grzegorz, D�bski Grzegorz.

Dru�yny podzielone by�y na 4 grupy po 6 zespo��w. Ka�dy zesp� rozgrywa� cztery mecze do dw�ch wygranych set�w, a najlepsze dwa zespo�y z ka�dej grupy awansowa�y do �wier�fina�u.Zesp� METRO I rozegra� nast�puj�ce mecze w grupie:
METRO I - Berliner VV: 2-0
METRO I - SG Einnheit Zeperrnick: 2-0
METRO I -VC Wiesbaden: 2-0
METRO I - SCC Berlin: 2-1

Zesp� METRO II w grupie rozegra� mecze:
METRO II - Berliner TSC II: 2-0
METRO II - SG RPB Berlin: 2-0
METRO II - TSV Bleidenstadt: 2-0
METRO II - SV Alemenia Templin: 2-0Obydwa zespo�y awansowa�y do gier �wier�fina�owych, gdzie METRO I zmierzy�o si� z zespo�em TSV Blau Wies Schwedt, wygrywaj�c 2-0, natomiast zesp� METRO II przegra� 0-2 z zespo�em MOS Wola Warszawa.
W drugim dniu turnieju, w niedziel�, zesp� METRO I spotka� si� w p�finale z zespo�em si� VC Amstetten, przegrywaj�c 0-2. W meczu o 3 miejsce siatkarze z zespo�u METRO I ulegli zespo�owi VC Dresden 0-2 i zaj�li ostatecznie 4 miejsce. Zesp� METRO II w meczach o miejsca 5-8 najpierw wygra� z zespo�em TSV Rudov 2-1, a nast�pnie w meczu o 5 miejsce uleg� 2-1 zespo�owi VC Angermunde, zajmuj�c 6 miejsce.
Turniej w Berlinie, w ocenie trenera Adama Beczka, by� udany. Zespo�y, z kt�rymi przegrali�my by�y lepsze pod wzgl�dem technicznym i taktycznym. Turniej Sodexo Cup stanowi� jednak �wietne „przetarcie” przed zbli�aj�cymi si� Mistrzostwami Mazowsza.

Klasyfikacja ko�cowa pierwszych dziesi�ciu zespo��w:
1. MOS Wola Warszawa
2. VC Amstetten
3. VC Desden
4. METRO Warszawa I
5. VC Angermunde
6. METRO Warszawa II
7. TSV Rudow
8. TSV Blau-Weis Schwedt
9. SCC Berlin
10. VC Wiesbaden

informacja z dnia : 6-05-2011
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak