M�odzicy graj� 1/2 MP
W ci�gu zbli�ajacego si� weekendu rozegrany zostanie turniej 1/2 Mistrzostw Polski z udzia�em dru�yny METRA Warszawa. M�odzicy pojad� do Sul�cina, gdzie rywalizowa� b�d� z Olimpi� Sul�cin, Resovi� Rzesz�w i Kasztelanem Mi�dzyrzecz.

TABELA:
1. STS „Olimpia” Sul�cin
2. UKS Kasztelan Mi�dzyrzecz
3. AKS Rzesz�w I
4. KS METRO Warszawa

14.05.2011 (sobota):

Godz.11.00
STS „Olimpia” Sul�cin - KS METRO Warszawa
UKS Kasztelan Mi�dzyrzecz - AKS Rzesz�w I

Godz.16.00
KS METRO Warszawa – AKS Rzesz�w I
STS „Olimpia” Sul�cin - UKS Kasztelan Mi�dzyrzecz

15.05.2011 (niedziela):

Godz.10.00
UKS Kasztelan Mi�dzyrzecz - KS METRO Warszawa
AKS Rzesz�w I - STS „Olimpia” Sul�cin

Sk�ad dru�yny:
1. Pietras Artur
2. Stelmaszczyk Igor
3. Trybulec Miko�aj
4. Lema�ski Bartek
5. Doma�ski Filip
6. Wo�niak Rafa�
7. Kowalski �ukasz
8. Szczypkowski Karol
9. Odziemkowski Olek
10. Lipi�ski Bartek
11. Mulik Miko�aj
12. Plewka Sebastian


M�odzicy METRA

informacja z dnia : 11-05-2011
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak