Kuba Fedorowicz - nie �yje
Z �alem informujemy, �e 9 marca zgin�� tragicznie Kuba Fedorowicz, wychowanek METRA. Kuba trenowa� w naszym Klubie, w latach 1998-2002. ��czymy si� w b�lu i �a�obie z Rodzin� Kuby.


Kuba Fedorowicz
06.04.1987-09.03.2012

Na zawsze w naszej pami�ci…

Kuba (pierwszy z lewej w g�rnym rz�dzie) z dru�yn� METRA z kt�r� zdoby� z�oty medal Mistrzostw Polski M�odzik�w w 2002
informacja z dnia : 11-03-2012
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak