Kadeci wygrywaj� w Strzelcach Opolskich
Dru�yna trenera Daniela Ko�odziejczyka zwyci�y�a w mi�dzynarodowym turnieju w Strzelcach Opolskich. Kadeci METRA w finale pokonali Resovi� Rzesz�w 2:1. Zawodnicy METRA otrzymali wyr�nienia indywidualne: Artur Pietras zosta� uznany najlepszym rozgrywaj�cym, a Miko�aj Trybulec MVP!Wyniki spotka� grupowych:
METRA - Delic Pol Cz�stochowa 2:0
METRA - Gwardia Wroc�aw 2:0
METRA - Krosno Odrza�skie 2:0
METRA - B�yskawica Szczecin 2:0

P�fina�:
METRO - Zdzieszowic 2:0.

W Finale spotka�y si� dwie dru�yny, kt�re nie straci�y seta na turnieju (10:0). Opr�cz METRA, uda�o si� to dru�ynie Resovi Rzesz�w, kt�ra w finale nie da�a rady warszawskiej dru�ynie przegrywaj�c dwa pierwsze sety co oznacza�o zwyci�stwo METRA w turnieju (fina� grany do trzech set�w) W trzecim secie naszej dru�ynie zabrak�o koncentracji z czego skorzysta�a Resovia, zmniejszaj�c rozmiary pora�ki.

METRA - AKS Resovia Rzesz�w 2:1!!!
informacja z dnia : 14-03-2012
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak