Absolwenci METRA w kadrze Anastasiego
Trener reprezentacji Polski siatkarzy Andrea Anastasi poda� sk�ad 25-osobowej kadry, kt�ra po zako�czeniu ligowych rozgrywek rozpocznie przygotowania do wyst�p�w w Lidze �wiatowej 2012. W sk�adzie znalaz�o si� czterech absolwent�w METRA.

Obok siatkarzy, kt�rzy otrzymywali ju� powo�ania do reprezentacji Polski senior�w: Zbigniewa Bartmana, Piotra Nowakowskiego i Karola K�osa, uznanie trenera Anastasiego znalaz� kolejny wychowanek METRA Andrzej Wrona.


Kadra Polski

Rozgrywaj�cy
Pawe� Zagumny (ZAKSA K�dzierzyn-Ko�le), �ukasz �ygad�o (Itas Diatec Trentino), Grzegorz �omacz (LOTOS Trefl Gda�sk), Fabian Drzyzga (Tytan AZS Cz�stochowa), Pawe� Woicki (PGE Skra Be�chat�w)

Atakuj�cy
Zbigniew Bartman (Jastrz�bski W�giel), Jakub Jarosz (Latina), Dawid Konarski (Delecta Bydgoszcz), Bartosz Krzysiek (Indykpol UWM Olsztyn)

�rodkowi
Marcin Mo�d�onek (PGE Skra Be�chat�w), Piotr Nowakowski (Asseco Resovia Rzesz�w), Karol K�os (PGE Skra Be�chat�w), Grzegorz Kosok (Asseco Resovia), Andrzej Wrona (Delecta Bydgoszcz), �ukasz Wi�niewski (Tytan AZS Cz�stochowa).

Przyjmuj�cy
Micha� Kubiak (Jastrz�bski W�giel), Bartosz Kurek (PGE Skra Be�chat�w), Mateusz Mika (Asseco Resovia Rzesz�w), Wojciech �ali�ski (AZS Politechnika Warszawska), Micha� Ruciak (ZAKSA K�dzierzyn-Ko�le), Micha� Winiarski (PGE Skra Be�chat�w), Wojciech Ferens (Indykpol AZS Olsztyn)

Libero
Krzysztof Ignaczak (Asseco Resovia Rzesz�w), Pawe� Zatorski (PGE Skra Be�chat�w), Damian Wojtaszek (AZS Politechnika Warszawska)

informacja z dnia : 27-03-2012
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak