Jan Kr�l wzmocni Pekpol Ostro��ka
Wychowanek METRA Jan Kr�l po trzyletniej przygodzie w klubach z PlusLigi zdecydowa� si� powr�ci� na pierwszoligowe parkiety. M�ody atakuj�cy w zbli�aj�cych si� rozgrywkach b�dzie broni� barw dru�yny Pekpol Ostro��ka - pi�tej ekipy poprzedniego sezonu I ligi m�czyzn.


Janek Kr�l w barwach Farta Kielce (fot. azspw.com)

Jan Kr�l swoj� siatkarsk� przygod� rozpoczyna� w zespole warszawskiego METRA. W sto�ecznym klubie odni�s� sw�j pierwszy wielki sukces - wsp�lnie z kolegami wywalczy� mistrzostwo Polski kadet�w. Nast�pnie reprezentowa� barwy SMS-u Spa�a, a od sezonu 2008/2009 by� graczem BBTS Bielsko-Bia�a. Dobra postawa na pierwszoligowych parkietach wzbudzi�a zainteresowanie klub�w z najwy�szej klasy rozgrywkowej - w maju 2009 roku Jan Kr�l zdecydowa� si� podpisa� trzyletni kontrakt z dru�yn� AZS Politechnika Warszawska. Swoj� przygod� z warszawskim klubem zako�czy� w grudniu 2010 roku - rozwi�zuj�c kontrakt za porozumieniem stron. M�ody siatkarz z pocz�tkiem 2011 roku zdecydowa� si� na przenosiny do Farta Kielce. Obecnie zawodnik postanowi� zwi�za� si� z pierwszoligowym klubem Pekpol Ostro��ka. Zarz�d klubu z Ostro��ki przy okazji informacji o transferze m�odego atakuj�cego zapowiedzia�, i� od zamkni�cia sk�adu na sezon 2012/2013 dzieli ich tylko zakontraktowanie jeszcze jednego przyjmuj�cego.

�r�d�o: pekpol.nstrefa.pl / siatka.org

informacja z dnia : 2-08-2012
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak