Absolwent METRA w AZS Cz�stochowa
Podczas �rodowej konferencji prasowej dzia�acze AZS Cz�stochowa ujawnili nazwiska kilku nowych zawodnik�w sz�stego zespo�u PlusLigi. Jedn� z nowych twarzy jest mierz�cy 208 cm absolwent METRA Mariusz Marcyniak, graj�cy w ostatnim sezonie w BBTS Bielsko Bia�a.


Mariusz Marcyniak


Marcyniak by� jednym z podstawowych zawodnik�w juniorskiej dru�yny METRA w latach 2009-2011 oraz Tytana AZS Cz�stochowa w rozgrywkach M�odej Ligi, w sezonie 2010/2011.

Mariusz Marcyniak trafi� do METRA na ostatnie dwa sezony rozgrywek m�odzie�owych z Tempa Che�m, gdzie stawia� swoje pierwsze kroki. Mimo kr�tkiego sta�u treningowego (popularny Majorka trenowa� wcze�niej siatk�wk� tylko przez jeden rok) bardzo szybko wywalczy� sobie miejsce w sk�adzie junior�w i by� pewnym punktem zespo�u trenera Wojciecha Szczuckiego.


"Majorka" w barwach Tytana AZS Cz�stochowa
w rozgrywkach M�odej Ligi
informacja z dnia : 2-08-2012
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak