Bartosz Gawryszewski do��czy� do Lotos Trefl Gda�sk
Potwierdzi�y si� trwaj�ce od jakiego� czasu spekulacje dotycz�ce przysz�o�ci wychowanka METRA Bartosza Gawryszewskiego. Dzi� Lotos Trefl Gda�sk poinformowa�, �e by�y zawodnik Jastrz�bskiego W�gla b�dzie w nowym sezonie wyst�powa� w Gda�sku.


Bartek Gawryszewski - Klubowy Wicemistrz �wiata w sezonie 2011/2012 (fot. Jastrz�bski W�giel)

"Gawry�a" rozpoczyna� swoj� siatkarsk� karier� w METRZE i sp�dzi� w naszym klubie pierwsze dwa lata. P�niej kontynuowa� swoj� karier� w MOS Wola i SMS Spa�a.

Mierz�cy 202 cm Bartosz Gawryszewski ostatnie dwa sezony sp�dzi� w Jastrz�bskim W�glu, z kt�rym wywalczy� srebrny medal na Klubowych Mistrzostwach �wiata 2011. Wcze�niej nowego �rodkowego Lotosu Trefla Gda�sk mogli�my ogl�da� w barwach Asseco Resovii Rzesz�w, Jadaru Radom i AZS-u Cz�stochowa. W swoim dorobku ma br�zowe i srebrne medale mistrzostw Polski, kt�re wywalczy� z Resovi� Rzesz�w i AZS-em Cz�stochowa. Wyst�powa� r�wnie� w kadrze B, z kt�r� uczestniczy� w Uniwersjadzie w roku 2007.

Gawryszewski zwi�za� si� z Lotosem Treflem Gda�sk dwuletnim kontraktem. Przyj�cie tego zawodnika jest ostatnim wzmocnieniem na pozycji �rodkowego w gda�skim zespole.

�r�d�o: sport.trefl.com/ inf. w�asna

informacja z dnia : 2-08-2012
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak