Wspomnienia z wakacji
We wrze�niu rozpocznie si� kolejny siatkarski sezon 2012/ 2013. Kadeci i juniorzy METRA rozpoczn� rywalizacj� na Mazowszu i b�dziemy mogli przekona� si� jakie efekty przynios�a praca wykonana podczas oboz�w w Zakopanem i Olsztynie.

Zapraszamy na wspomnienia z oboz�w kadet�w i junior�w METRA w fotograficznym skr�cie!

ZAKOPANE

OLSZTYN

Smocze �odzie

Turniej debli
I miejsce - Rawiak / Mituniewicz


II miejsce - �acisz / Bogusz


III miejsce - Grod� / Halaba


IV miejsce - Stelmaszczyk / Trybulec


St�pie� / Kubicki


VI miejsce - Sadlej / Juszt


VII miejsce - Miernowski / Wasiucionek


VIII miejsce - Odziemkowski / Czarnog�owski
informacja z dnia : 30-08-2012
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak