Jesienny Turniej Pi�ki Siatkowej o Puchar Dyrektora OSIR �yrard�w
W niedziel� 9 wrze�nia 2012 dru�yna m�odzik�w METRA (rocznik 1998) startowa�a w turnieju w �yrardowie, kt�ry by� sprawdzianem przed zbli�aj�cymi si� Mistrzostwami Mazowsza. Do turnieju zg�osi�o si� 9 dru�yn, kt�re zosta�y podzielone na 3 grupy.Mecze w poszczeg�lnych grupach odbywa�y si� systemem "ka�dy z ka�dym" do dw�ch wygranych set�w. Zwyci�stwa z zespo�ami z Pionek w stosunku 2-1 oraz Rawy Mazowieckiej 2-0 ulokowa�y nas na pierwszym miejscu w grupie i da�y nam awans do fina�u, w kt�rym walczyli�my o miejsca I-III. Po pora�ce 2-0 z zespo�em MDK Warszawa oraz zwyci�stwie 2-1 nad zespo�em Plas Warszawa zaj�li�my ostatecznie III miejsce w turnieju. Trener dru�yny Kamil So�tykiewicz powiedzia�: „zagrali�my dobry turniej, chocia� nie ustrzegli�my si� pojedynczych b��d�w. Turniej by� dobrym przetarciem przed zbli�aj�cymi si� Mistrzostwami Mazowsza.”

Sk�ad METRA: Rudkowski, Zieli�ski, Sa�ajczyk, Krukowski, D�bski, Kucharczyk, Pluto, Badowski, Leszczy�ski, Iwa�czyk.

informacja z dnia : 17-09-2012
wr do strony gwnej

design Piotr Pietrzak